Training, coaching en consuting
Training, coaching en consuting
InnerAction

InnerAction is de naam waaronder ik, Femke Gordijn, mijn professionele activiteiten uitvoer. In de naam komen mijn kernwaarden naar voren:

Inner 
– Ik ga uit van de innerlijke kracht en potentie van ieder individu. Die ontplooien is het achterliggende hoofddoel in al mijn activiteiten.

Action 
– Mijn methoden zijn altijd ervaringsgericht, praktisch en concreet. Beleven en integreren.

Interaction 
– Interactie tussen mens en omgeving is vaak waar het probleem én de oplossing zich bevinden.

Mijn activiteiten zijn onder te verdelen in procesbegeleiding, training, coaching en outdoor programmas. Samen met Pauline Botden organiseer ik een Inspiratiereis door de woestijn.

 

 

 

InnerActionProcesbegeleidingTrainingCoachingTeam Consulting en mediationOutdoorInspiratiereisEnglishContact